صفحات اجتماعیصدای صنعت و معدن :

کارشناس ارشد معدن گفت: اکتشافات معدني در ايران و در تمام دنيا از اهميت زيادي برخوردار است بنابراين استفاده از روش‌هاي گوناگون براي اين موضوع از اهميت فراواني برخوردار بوده زيرا اين روش‌ها نتيجه کار را مشخص مي‌کند.
علي اکبر سلطاني  بيان کرد: استفاده از روش ژئوتکنيک در معادن از اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است چرا که کارکردهايي فراواني دارد و به راحتي توسط اين روش مي‌توان موانع را در اکتشافات معدني از بين برد.
وي افزود: بسته به کاربردهاي متفاوت، روش‌هاي مختلفي از عمليات ژئوالکتريک انجام و نتايج قابل قبولي ارائه مي‌شود.
سلطاني تصريح کرد: عمليات ژئوتکنيک در اکتشاف سفره‌هاي آب زيرزميني جهت احداث چاه آب براي زمين‌هاي کشاورزي، کارخانه ها، کارگاه‌ها و شهرک‌هاي صنعتي و در اکتشافات باستان شناسي کاربرد بسياري دارد. همچنين مطالعه مسيرهاي گذر آب و شناسايي سستي و سختي ديواره‌ها و کف در تونل و مترو و عمليات مناسب قبل از حفاري‌هاي ژئوتکنيک براي شناسايي کلي و جزئي منطقه و ساختگاه مورد مطالعه و موثر براي کاهش متراژ حفاري پيش‌بيني شده و در نهايت کاهش هزينه پروژه‌ها را در بر دارد.
سلطاني تاکيد کرد: تعيين ميزان خورندگي محل انتقال لوله‌هاي گاز و نفت در زيرزمين، تعيين ميزان مقاومت الکتريکي زمين احداث پست‌هاي برق، تعيين شوري، شيريني و نوع املاح موجود در آب، تعيين سطح لغزش در مناطق داراي ظرفيت زمين لغزش و ارائه شکل هندسي آبخوان از جمله اقداماتي است که با اين روش به راحتي مي‌توان آنها را انجام داد.
اين کارشناس ارشد معدن خاطر نشان کرد: شناسايي مناطق سست و سخت زمين جهت تعيين ساختگاه سازه‌ها، تعيين محل مناسب جهت احداث پل و کار گذاشتن پايه ها، تعيين سستي ساختگاه سازه‌ها و شناسايي ضعيف‌ترين قسمت بستر سازه‌ها براي تمرکز عمليات ژيوتکنيک در آن قسمت و کاهش عمليات ژيوتکنيک در قسمت‌هاي ديگر ساختگاه از موارد مهم ديگر است.
وي اظهار کرد: شناسايي شکاف‌ها و محل‌هاي گذر آب ايجاد شده در بدنه سد‌هاي خاکي و بتني و شناسايي مناطق سست وسخت مسير تونل‌هاي پيش‌بيني شده جهت عبور جاده از مناطق سنگي در دستگاه‌هاي مشابه براي کاهش هزينه حفاري و بالا بردن سرعت آن، تي بي‌ام هنگام حفاري با دستگاه‌ها از ديگر مواردي است که مي‌توان در روش ژئوتکنيک از آنها بهره جست.
وي گفت: اکتشاف منابع مختلف معدني فلزي و غير فلزي مانند سنگ نمک، رس، باريت و…، تعيين ميزان تخلخل سنگ زير سطحي و ميزان نشست، تعيين محل غار‌هاي کارستي و حفرات موجود در زير زمين، شناسايي مناطق آلوده از جمله آلودگي‌هاي نفتي و گازي زير زميني در اثر ترکيدن لوله‌هاي گاز و نفت، شناسايي شکاف‌ها و محل‌هاي گذر آب ايجاد شده در بدنه سد‌هاي خاکي و بتني واکتشاف کانسارها و مواد معدني از موارد قابل اهميت در اين روش است.

صدای صنعت و معدن :

يک کارشناس زمين شناسي گفت: بنابر يافته‌هاي باستان شناسان، نخستين جواهرات از موارد طبيعي نظير دندان حيوانات، استخوان، انواع صدف ها، سنگ و چوب ايشوده بود.
نازنين نمازي  بيان کرد: به نظر مي‌رسد کاربرد اوليه جواهرات محکم و سفت کردن لباس بود و بعدها جنبه تزئيني پيدا کرد است. البته گفته شد برخي از مواقع سنگ‌هاي قيمتي به عنوان نماد مذهبي نيز کاربرد داشته است.
وي خاطر نشان کرد: تاريخ شناسان احتمال مي‌دهند نخستين سنگ‌هاي قيمتي به صورت تصادفي در هنگام جمع آوري غذا از ميان رسوبات رودخانه يافت شده است.
وي تصريح کرد: انسان‌هاي اوليه گمان مي‌کردند اين اشياء براق، در جذب گرما و نور کاربرد دارد.با رشد و ترقي انسان، به‌تدريج جواهرات به عنوان نمادي از مقام وثروت و همچنين جهت حفاظت از شرارت و شفاي بيماري مورداستفاده قرار گرفت.
نمازي عنوان کرد: در طول تاريخ از جواهرات به منظور زيبا‌سازي بدن استفاده مي‌شد از پابند و دستبند گرفته تا تزئينات کال، مو و...... توجه به يافته‌هاي تاريخ شناسان "کرو مگنون ها"در حدود 10 تا 54 هزار سال قبل از ميلاد مسيح از افريقا به سوي خاورميانه مهاجرت کردند.
به گفته وي؛اين اقوام در طول مسير خود اشياي عجيبي راجمع آوري و از آنها به صورت جواهرات استفاد مي‌کردند. با يافتن اين جواهرات امروز مي‌توان دريافت که آنها در طول مسير خود ازچه نواحي عبور کرده‌اند.يک کارشناس زمين شناسي گفت: بنابر يافته‌هاي باستان شناسان، نخستين جواهرات از موارد طبيعي نظير دندان حيوانات، استخوان، انواع صدف ها، سنگ و چوب ايشوده بود.
نازنين نمازي بيان کرد: به نظر مي‌رسد کاربرد اوليه جواهرات محکم و سفت کردن لباس بود و بعدها جنبه تزئيني پيدا کرد است. البته گفته شد برخي از مواقع سنگ‌هاي قيمتي به عنوان نماد مذهبي نيز کاربرد داشته است.
وي خاطر نشان کرد: تاريخ شناسان احتمال مي‌دهند نخستين سنگ‌هاي قيمتي به صورت تصادفي در هنگام جمع آوري غذا از ميان رسوبات رودخانه يافت شده است.
وي تصريح کرد: انسان‌هاي اوليه گمان مي‌کردند اين اشياء براق، در جذب گرما و نور کاربرد دارد.با رشد و ترقي انسان، به‌تدريج جواهرات به عنوان نمادي از مقام وثروت و همچنين جهت حفاظت از شرارت و شفاي بيماري مورداستفاده قرار گرفت.
نمازي عنوان کرد: در طول تاريخ از جواهرات به منظور زيبا‌سازي بدن استفاده مي‌شد از پابند و دستبند گرفته تا تزئينات کال، مو و...... توجه به يافته‌هاي تاريخ شناسان "کرو مگنون ها"در حدود 10 تا 54 هزار سال قبل از ميلاد مسيح از افريقا به سوي خاورميانه مهاجرت کردند.
به گفته وي؛اين اقوام در طول مسير خود اشياي عجيبي راجمع آوري و از آنها به صورت جواهرات استفاد مي‌کردند. با يافتن اين جواهرات امروز مي‌توان دريافت که آنها در طول مسير خود ازچه نواحي عبور کرده‌اند.

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 13:08

فرصت سوزي بخش خصوصي در اکتشافات

صدای صنعت و معدن :

معاون اکتشافات سازمان زمين شناسي کشور گفت: در حال‌حاضر بسياري از شرکت‌هاي خصوصي که وارد پروژه‌هاي اکتشافي در بخش معدن مي‌شوند از جنس اين کار نيستند و فرصت سوزي مي‌کنند و برخي ديگر نيز بعد از مدتي محدوده را واگذار مي‌کنند.
بهروز برنا  با اشاره به اينکه محدوده‌هاي معدني و اکتشافي بايد به سرمايه گذاراني واگذار شود که بتوانند به ذخايري خوبي در اين بخش دست يابند، اظهار کرد: تنها 25 درصد از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي توانسته‌اند در محدوده‌هاي معدني موفق عمل کنند، از اين رو بايد در واگذاري محدوده‌ها با دقت بيشتري عمل شود.
او با تاکيد بر اينکه با اصلاح و بازنگري در قانون واگذاري محدوده‌هاي معدني مي‌توان از چنين آسيب‌هاي جلوگيري کرد، افزود: در تمام دنيا محدوده‌هاي معدني به افرادي که در اين بخش فعاليت داشته‌اند و به نوعي صلاحيت لازم براي اجراي پروژه‌هاي معدني دارند واگذار مي‌شود از اين رو ايران نيز بايد با اصلاح قوانين مربوط به اين بخش از واگذاري‌هاي که نمي‌تواند به نتيجه‌اي ختم شود خوداري کند.
معاون اکتشافات سازمان زمين شناسي کشور با بيان اينکه نبود صلاحيت کافي براي اجراي پروژه‌هاي معدني نه تنها منجر به آسيب به مواد معدني در زمان بهره‌برداري مي‌شود باعث کاهش صرفه اقتصاد پروژه‌ها مي‌شود، افزود: هراندازه معدنکاري به سوي تخصصي شدن پيش رود و سرمايه‌گذاران با اجراي دقيق پروژه‌ها هزينه توليد خود را کاهش دهند به همان ميزان بستر لازم براي جذب سرمايه‌گذار در اين بخش فراهم مي‌شود. چراکه درحال‌حاضر بسياري از سرمايه گذاراني که در بخش خصوصي فعال هستند به دليل ناتواني در اجرا فرصت سوزي مي‌کنند و برخي ديگر نيز پس از ثبت محدوده‌اي معدني بعد از مدتي واگذار مي‌کنند که نشان دهند نبود عزم جدي براي اجراي پروژه است به همين دليل بايد روند واگذاري و بررسي در پيشرفت کار با دقت بيشتري انجام شود.

يک کارشناس زمين شناسي گفت: به گوهرهاي قيمتي و معمولاً نيمه قيمتي، که تصوير يا نوشته‌اي بر يک وجه آن حک شده باشد، Engraved Gem صدای صنعت و معدن :

گفته مي‌شود.
نازنين نمازي  بيان کرد: در علم باستان شناسي به هنر حکاکي بر روي گوهرها به منظور ساخت انواع مهرها و کتيبه‌ها Glyptography مي‌گويند.
وي افزود: حکاکي بر روي گوهرها به 2 روش کلي انجام مي‌شود روش نخست، حکاکي روي مواد سخت، برجسته کاري بر روي جواهر و سنگ‌هاي قيمتي که هر کدام جايگاه مخصوص به خود دارند که از قديم توجه زيادي به آنها شده است.
نمازي تاکيد کرد: در دوران باستان، حکاکي بر روي سنگ‌ها به منظور ساخت انواع کتيبه نيز انجام شد، به هر گونه نوشته حک شده روي سنگ براي ثبت واقعه‌اي تاريخي يا وضع يک قانون کتيبه گفته مي‌شود.
اين کارشناس زمين شناسي خاطر نشان کرد: براي کنده کاري روي گوهرها، معمولاً از پودر سنگي با سختي بالاتر براي صيقل دادن به همراه قلم‌هاي مخصوص که روي ماشين تراش نصب مي‌شود، استفاده مي‌کنند که از سنگ هايي که به عنوان پودر ساينده استفاده مي‌شود مي‌توان سنگ Emery را نام برد.
به گفته وي؛در قديم به جاي ماشين‌هاي تراش، از قلم‌هاي دستي استفاده مي‌کردند و به همين دليل از دقت کار کاسته مي‌شد.
وي تصريح کرد: به طور کلي امروزه با روش‌هاي جديد روي هر سنگي مي‌توان کنده کاري کرد. متداول‌ترين سنگ‌ها براي انجام حکاکي، گونه‌هاي خانواده کلسدوني از جمله انيکس، کارنلين و عقيق، خانواده ي کوارتز همانند آمتيست، سيترين و کوارتز بيرنگ، کهربا و انواع جديد شيشه و پلاستيک اشاره کرد.
نمازي تاکيد کرد: انواع سنگ‌ها از زمان‌هاي بسيار دور در زندگي مردم جايگاه ويژه‌اي داشته است به همين دليل حکاکي کردن بر روي سنگ‌ها از جمله کارهاي بوده که توسط مردم انجام مي‌شده است.

دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 13:11

افزايش 4 برابري حفاري اکتشافي

صدای صنعت و معدن : مدير عامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران از 4 برابر شدن ميزان حفاري اکتشافي اين شرکت طي سال‌هاي اخير 4 خبر داد.
 وجيه الله جعفري که به مناسبت هفته دولت سخن مي گفت با بيان اين مطلب اظهار کرد: با توجه به توسعه فعاليت هاي اکتشافي انجام شده طي 5 ساله اخير در 3 حوزه کاري شامل سنگ آهن، زغال سنگ و پلي متال و شورابه ها از رقم 22 هزار متر در سال 90 به 80 هزار و 500 متر در انتهاي سال 94 رسيد.
وي افزود: نتايج اکتشاف ذخاير جديد نشان مي دهد که در حوزه زغال سنگ کک شو و حرارتي حدود 350 ميليون تن در محدوده هاي البرز مرکزي و ايران مرکزي (شهرستان طبس) و نيز حدود 300 ميليون تن سنگ آهن در ايران مرکزي (استان هاي يزد و کرمان) اکتشاف شده است. در حوزه پلي متال و شورابه ها نيز با دريافت پهنه هاي اکتشافي جديد تاکنون 9 ميليون تن ذخيره کانسنگ طلا و حدود 25 هزار تن ذخيره جديد آنتيموان، افزوده شد.
مدير عامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران با بيان اينکه اين شرکت در سال 92 در فهرست واگذاري ها قرار داشت، گفت: با تلاش وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و ساير مسئولان، سرانجام در سال 93 اين شرکت از فهرست واگذاري ها خارج و امور اجرايي بخش معدن ايميدرو به اين شرکت به عنوان «بازوي اجرايي» سپرده شد.
وي ادامه داد: از سال 92، اقداماتي همچون افزايش توليد محصولات مجتمع هاي تحت پوشش شرکت، حل و فصل و تسويه نهايي 5 فقره دعاوي مهم شرکت، تدوين استراتژي شرکت، راه اندازي دوباره کارخانه پتاس خور و بيابانک، ثبت رکورد جديد عمليات حفاري اکتشافي ، پيش راه اندازي پالايشگاه قطران زرند، دريافت بخش زيادي از مطالبات معوقه شرکت و غيره  انجام شد.
جعفري با اشاره به تدوين استراتژي جديد شرکت از اواخر سال 92 تدوين و اجرايي شدن آن درسال 93 با فرض دولتي ماندن شرکت، تصريح کرد: تدوين اين استراتژي حدود 8 ماه زمان برد و بيش از 30 نفر از مديران و کارشناسان شرکت در تدوين اين استراتژي حضور فعال داشتند. البته مشاور حقيقي و نماينده سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران نيز در راهبري آن، شرکت را همراهي کردند.
به گفته وي، شرکت تهيه و توليد مواد معدني در معادن زير مجموعه خود طي سه سال گذشته، درمجموع 2 ميليون و 700 هزار تن خاک روي، 184 هزار تن کنسانتره فسفات، 26 هزار تن کنسانتره آهن، 31 هزار تن کنسانتره نفلين سينيت، 764 کيلوگرم شمش طلا، 4 ميليون و460 هزار تن سنگ آهک دانه بندي، 5 هزار تن کنسانتره سرب، 866 هزار تن کک متالورژي و 12 هزار تن فروکروم آلياژي توليد کرد. اين شرکت علاوه بر محقق ساختن برنامه ها، در سال 94 نيز در همه واحدهاي خود رشد20 درصد را به ثبت رساند.

صدای صنعت و معدن : اخذ استاندارد پیش از تولید محصول ضروری است و این امر مهم نباید به بعد از تولید سپرده شود.

 
وی تدوین نقشه راه مناسب برای آینده را  از جمله دلایل برگزاری این مراسم عنوان کرد و گفت: پیشرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری را در بخش‌های صنعتی به کار بگیریم.
 
پیروزبخت فعالیت‌های جدید را منوط  به راهکارهای برشمرد و تصریح کرد: بند 24 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری دارای نکات غنی و حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار داشته باشد.
 
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه استاندارد باید در تمام کالاها مورد توجه قرار گیرد،بیان داشت: در همین رابطه بنا شده که اخذ استاندارد نان سنتی نیز اجباری شود.
 
به گفته پیروز بخت ، در طول فعالیت سازمان استاندارد 30 هزار استاندارد تدوین شده و این تعداد طی 3 سال گذشته حدود 11 هزار مورد بوده است.
 
وی با اشاره به تشکیل 30 هزار پرونده قضایی برای جاعلان نشان استاندارد، گفت: رتبه ایران در فضای بین‌المللی و در سازمان بین‌المللی ایزو از جایگاه 31 به 27 ارتقاء یافته است.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/ssmcom/public_html/templates/jm_news3/html/pagination.php on line 0

فیلم‌ها و تصاویر منتخب

cache/resized/ad458209066977c9e9f919d42af717cf.jpg
در راستای حمايت از محصول ايراني و تحقق اهداف
cache/resized/670b196f72f8b7fd3ac83764ff32e3fd.jpg
شرکت ایران خودرو محصولات شاسي بلند خود را در طرح
cache/resized/240a3ed8812b84d193ac615d92bdfc2b.jpg
مدير عامل شركت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو در
cache/resized/5a511a0be5738030ff5110796a9ea947.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو در ارديبهشت ماه 97 محصولات
cache/resized/6a8e0dd52b6675590745ca2d481c849f.jpg
گروه صنعتي ايران خودرو با هدف تامين تقاضاي
cache/resized/95f1d725f42a8b45f1c733a2d3261e7a.jpg
تازه ترين شماره هفته نامه تخصصي ايران خودرو داراي
cache/resized/ca4bd9d042be145f8bbfa8be2d389f49.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که به دعوت مدیرعامل
cache/resized/7e499dcb0bf2a07f0bd8cb5e00163a14.jpg
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مرکز تست جاده ای